+420 606 590 908

O nás

Naším cílem je dosáhnout stavu, kdy si zákazník automaticky spojí firmu Gasparik, s.r.o. s naším mottem. Kvalita, rychlost a spokojenost.

Společnost Gasparik, s.r.o. je rodinná firma. Tím že jsme si naše jméno zvolili za název firmy, jsme na sebe vzali odpovědnost dělat naši práci kvalitně. Vyrábět výrobky a poskytovat služby, které budou přinášet spokojenost našim zákazníkům.


Naše firma se organizačně dělí na tři střediska. Které vznikaly postupně od roku 1991 až do současnosti:
1
Dřevosklad je nejdéle fungující středisko. V roce 1991 jsme začali se zpracováním dřevní hmoty. Vyráběli jsme pilařskou kulatinu a sloupové výřezy, se kterými jsme obchodovaly na domácím i evropském trhu. Postupně jsme vybudovali technologii na frézování a impregnaci dřevěných sloupů. Obchodní a produktové portfolio:
  • obchod s kulatinou
  • výroba dřevěných sloupů
  • výroba dřevěných palisád
  • výroba protihlukových panelů
  • výroba panelů proti oslnění
Doplňkovou výrobou jsou dřevěné palisády používané v zahradní architektuře. Od roku 1999 jsme jediný výrobce dřevěných impregnovaných sloupů pro nadzemní vedení v České republice. Máme certifikát řízení kvality ISO 9001. Splňujeme všechny podmínky uvedené v normě na výrobu sloupů č. ČSN EN 14229, což nám umožňuje označovat naše výrobky značkou CE. Naše sloupy prodávají do většiny zemí EU a příležitostně i do zemí blízkého východu. Od roku 2000 vyrábíme dřevěné protihlukové stěny a panely proti oslnění, které se používají na ochranu před hlukem ze silniční a železniční dopravy. Středisko dřevoskladu zpracuje ročně cca 30 000 m3 dřevěné hmoty, převážně smrk a jedle. Vyrobí také 5 000 m3 sloupů, 1 000 m3 palisád a několik tisíc m2 protihlukových stěn.

2
Dřevostavby. Středisko vzniklo v roce 2005. Postupně jsme vybudovali a zrekonstruovali několik výrobních prostor, dokud se nám nepodařilo koncentrovat výrobu do jednoho objektu bývalé truhlárny v Makově. Naší základní vizí během celého procesu spuštění dřevostaveb bylo odlišit se od momentálně běžně dostupných výrobků a poskytnout maximální kvalitu, kterou umožňují současné technologické možnosti. Proto jsme ani na okamžik neuvažovali o výrobě klasických dřevěnic z masivního surového hranolu, který se běžně používá. Srub totiž ze syrového, čerstvě nařezaného hranolu, nebo kulatin, vyžaduje minimálně tříletou technologickou přestávku od hrubé stavby až po realizaci dokončovacích prací. Tato technologie se běžně používá v severských zemích a severní Americe, kde každý zákazník ví, že dům postavený touto technologií může být dokončen nejdříve za tři roky od zahájení výroby. Naším cílem bylo nabídnout zákazníkovi kvalitní srub, který je možno postavit rychle, což je velmi častý požadavek potencionálnímu stavebníka. Nejlepším řešením je dřevostavba z lepeného profilovaného hranolu. Dům z tohoto materiálu lze postavit za 4 měsíce. Hrubá stavba se celá vyrobí ve fabrice. Každý vyrobený kus je označen a na stavbě se jednotlivé díly montují podle výkresu. Hrubou stavbu lze postavit za 4 - 10 dní, podle velikosti objektu. Profilované hranoly dovážíme od renomovaných výrobců z Rakouska, Německa a Finska. V roce 2010 jsme pořídili nejmodernější CNC linku na opracování lepených dřevěných profilů Hundegger K2i. Pomocí této technologie jsme schopni promptně vyrobit srub přímo na požadavek zákazníka. Lepené konstrukční hranoly umožňují realizovat i stavby s velkými rozměry – sklady, výrobní haly, tělocvičny apod.

3
V roce 2006 jsme rozšířili naše portfolio o sektor služby. Cítili jsme potřebu diverzifikovat se a tím snížit potenciální riziko. V současnosti nabízíme pěstební služby, ochranu porostů před škůdci, odborné prořezávky, výsadbu stromků, výstavbu ochranných plotů a jiné služby. Máme zaškolený a kvalifikovaný personál, s nímž můžeme působit nejen na Slovensku, ale i v okolních zemích – Česko, Rakousko, Německo.

Co nabízíme?