+420 606 590 908

Projekt „Propagace dřevěných staveb z Makova na mezinárodních veletrzích“

Program: Operační program Konkurenceschopnost a hospodářský růst

Doba realizace: 06/2013 – 04/2014

Místo realizace projektu: Gasparik, s.r.o, 023 56 Makov 332

Název a sídlo příjemce: Gasparik, s.r.o, 023 56 Makov 332

Cílem projektu bylo zviditelnit společnost Gasparik, s.r.o. a její produkty mezi odbornou
i laickou veřejností a zvýšit tím její konkurenceschopnost na trhu EU.

Ve dnech 6. – 9. února 2014 se společnost zúčastnila 9. Mezinárodním veletrhu dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů pro nízkoenergetické a pasivní domyDŘEVOSTAVBY 2014, který se uskutečnil v Praze. Veletrh byl jedinečný svým rozsahem a zaměřením, popularizací dřevostavby jako stavebního systému budoucnosti. Veletrh poskytl ucelené informace o využití dřeva a materiálů na bázi dřeva ve stavebnictví a zpracování těchto plně obnovitelných přírodních zdrojů.

Druhým mezinárodním veletrhem, na kterém se společnost Gasparik, s.r.o. zúčastnila, byl 35. ročník veletrhu CONECO 2014 v dnech 26. – 29. března 2014 v Bratislavě. Jednu z hlavních sekcí veletrhu v tomto roce představovaly dřevostavby. Společnost Gasparik, s.r.o. proto představila návštěvníkům během 4 dnů technologii výstavby srubů z vysušeného lepeného profilovaného hranolu. Zájem o náš stánek byl velký, odpovídali jsme na řadu otázek, které budeme dále řešit na dohodnutých obchodních jednáních.

Účast společnosti Gasparik, s.r.o. na obou akcích propagovala společnost a její produkty zejména v okolních zemích i na Slovensku. Představitelé společnosti získali množství kontaktů a navázali mezinárodní spolupráci, která do budoucna rozšíří portfolio jejích zákazníků, což přispěje k ekonomickému rozvoji a konkurenceschopnosti společnosti Gasparik, s.r.o.

Celkové náklady projektu propagace dřevěných staveb z Makova byly plánovány na výši 24 690,99 EUR. Projekt byl podpořen v rámci operačního programu Konkurenceschopnost a hospodářský růst (OP KAHR), prostřednictvím fondu ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje. Poskytnutý nenávratný finanční příspěvek je ve výši 12 259,09 EUR, což představuje 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Řídícím orgánem pro OP KAHR je Ministerstvo hospodářství SR a zprostředkujícím subjektem je Slovenská inovační a energetická agentura.

http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast–zakladne-dokumenty–6349/128034s

www.economy.gov.sk

www.siea.gov.sk

Investícia do Vašej budúcnosti

logo_kahr logo_siea EU-EU-VERTICAL-COLOR