+420 606 590 908

Naší silnou stránkou je odborně vyškolený personál a technické vybavení

Pro zajištění požadované kvality pěstebních a výchovných procesů při obhospodařování lesa je naprosto nezbytný kvalifikovaný a spolehlivý personál. Proto klademe v naší společnosti velký důraz na pravidelné přeškolování, kde se pracovníci učí pracovat tradičními
i moderními metodami ověřenými v praxi.

Technické vybavení je dalším důležitým předpokladem pro zajištění kvality pracovních procesů v lesní pěstební činnosti. Díky naší komplexní technické vybavenosti dokážeme v konkrétních pracovních podmínkách zvolit nejvhodnější pracovní metodu a postup, což zvyšuje kvalitu a efektivitu naší práce. I v tomto případě se snažíme pracovat nejen tradičními ale i inovativními metodami.

Individuální přístup

Zkušenosti z praxe říkají, že i když pěstování a hospodářská úprava lesa se řídí platnými pravidly, každý lesní hospodář má svůj vlastní individuální pěstitelský koncept. Naším úkolem je osvojit si představy a cíle našeho zákazníka (majitele lesa) a ty v praxi co nejpreciznější realizovat.

Certifikace

V současnosti je téměř 100 % lesů v Německu a Rakousku certifikovaných podle PEFC, případně FSC. Legislativní tlak na to, aby v takto certifikovaných lesích mohli pracovat jen certifikovaní dodavatelé, se v průběhu posledních let výrazně zvýšil a má stoupající tendenci. Z tohoto důvodu naše firma prošla certifikačním procesem a v současnosti vlastní certifikát DFSZ. Firma, která certifikátem disponuje, zajišťuje, že může pracovat v lesích certifikovaných podle PEFC a FSC. Tímto jsme splnili další důležitý požadavek nejen pro udržení se na trhu, ale i pro další rozvoj.

Reference

Naše firma pracuje pro několik lesních závodů. Jedná se o sdružení drobných vlastníků lesa, velkých soukromých vlastníků, komunální, církevní a státní lesy. V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme naše aktuální reference.